خوش اومدين به وبلاگ من صفا اوردينادامه مطلب
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۵۳:۵۲ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (1)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)

دليل اين اتفاق چيست؟

چون نقطه انجماد مايع درون قیف بالاتر از صفر است،‌ وقتي يخ را كه دماي

 آن صفر يا زير صفر است را به آن نزديك مي كنيم،‌به سرعت منجمد

 مي شود.


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
تاريخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۴:۰۱:۳۹ | نویسنده : عرفان بوستاني-erfan boostani | نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ]